ÜYELİK KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca EKG Anonim Şirketi ("Biz”, "futurizmtoplulugu”) olarak, https://futurizmtoplulugu.com/ alan adlı internet sitesi ve futurizmtoplulugu mobil uygulaması (her ikisi birlikte "Platform” olarak anılacaktır) üzerinden üyelik formunu ("Üyelik Formu”) doldurarak üyelik hesabı oluşturmanız ve üye olarak Platform üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmeniz esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: · Veri Sorumlusu: İhsaniye, Tuna Cd. no 71, 16130 Nilüfer/Bursa adresinde mukim, Nilüfer Vergi Dairesi nezdinde 3270652946 vergi numarası ile kayıtlı EKG Anonim Şirketi Kişisel verileriniz; • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. futurizmtoplulugu Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri: Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarına ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu aydınlatma metninde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde "açıklık” ve "şeffaflık” ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu aydınlatma metninde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik. Kimlik Bilgileri: 1. Ad Soyadı · Üye Olmak İsteyen Platform Ziyaretçisi’nin Ad Soyadı verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde Ad Soyadı verisi, ilgili sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik Formu’nu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek İlgili Kişi’ye Platform üzerinde işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyadı verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ile KVKK madde 5/2 (d) bendi uyarınca ilgili verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. · Platform üzerinden kiraya verme/kiralama işlemlerini gerçekleştiren Üye’nin Ad Soyadı verisi, kiraya veren ve kiracı arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca ilgili taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi için Ad Soyadı verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. · Kiraya Veren Üye’nin Ad Soyadı verisi, komisyon ödemesi kapsamında tarafımızca İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (ç) bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘e-arşiv faturada müşterinin ad soyadı bilgisine yer verme” hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. · Ad Soyadı verisi İlgili Kişi’nin Platform üzerinde görünür olabilmesi amacıyla Platform üzerinde alenileştirilmekte ve uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır. İlaveten bu veri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile, İlgili Kişi’nin kiraya veren/kiracı sıfatı doğrultusunda taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili taraf ile ve İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla futurizmtoplulugu tarafından belirlenen taşıyıcı kişi, kurum veya kuruluş ile paylaşılacaktır. 2. Doğum Tarihi · Üye’nin Doğum Tarihi verisi, Platform’da yer alan profil güncelleme bilgilerinin doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Platform’a ilgili veriyi sağlamak isteyen Üye’nin bu talebinin karşılanabilmesi amacıyla işlenen Doğum Tarihi verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin talebinin karşılanması kapsamında ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak Doğum Tarihi verisi, İlgili Kişi’nin hukuki işlem yapma ehliyetinin mevcudiyetinin teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (e) bendi uyarınca hakkın korunması için ilgili verinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri yalnızca uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır. 3. T.C. Kimlik Numarası · Üye’nin T.C. Kimlik Numarası verisi Platform’da yer alan profil güncelleme bilgilerinin doldurulması veya teslimat bilgilerinin doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Platform’a ilgili veriyi sağlamak isteyen Üye’nin bu talebinin karşılanabilmesi amacıyla işlenen T.C. Kimlik Numarası verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin talebinin karşılanması kapsamında ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak T.C. Kimlik Numarası verisi Platform üzerinden hukuki işlem gerçekleştiren kişilerin kimliğinin doğrulanabilmesi ve olası uyuşmazlıklarda hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (e) bendi uyarınca hakkın korunması için ilgili verinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri yalnızca uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır. İletişim Bilgileri: 4. E-Posta Adresi · Üye Olmak İsteyen Platform Ziyaretçisi’nin E-Posta Adresi verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde E-Posta Adresi verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin futurizmtoplulugu Platformu üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi, İlgili Kişi’ye hesabının aktifleştirilmesi için doğrulama linki ve şifresini unuttuğu hallerde şifre hatırlatma linki gönderilebilmesi, Üye olmasının ardından arıza/iade taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, ürün/hizmet siparişlerine ilişkin bilgilendirme yapılabilmesi ve futurizmtoplulugu Platformu’ndaki hesabına giriş yapabilmesinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve İlgili Kişi’nin Platform’a erişiminin tekrar sağlanabilmesi kapsamında Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak, İlgili Kişi’nin E-Posta Adresi verisi, kendisine futurizmtoplulugu Platformu içerisinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya bilgilendirmeleri yapılabilmesi, pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi, özel indirim ve kuponların tanınabilmesi, memnuniyet iletişimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin bu yöndeki aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. · Ek olarak E-Posta Adresi verisi, komisyon ödemesi kapsamında tarafımızca İlgili Kişi’ye düzenlenen e-arşiv faturanın iletilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (ç) bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturanın elektronik ortamda İlgili Kişi’ye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. · Platform üzerinden kiraya verme/kiralama işlemlerini gerçekleştiren Üye’nin E-Posta Adresi verisi, kiraya veren ve kiracı arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca ilgili taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. · E-Posta Adresi verisi, İlgili Kişi’nin ticari elektronik ileti gönderimine rıza vermiş olduğu hallerde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi sürecinde, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla entegrasyon hizmeti alınan şirket ile ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile, İlgili Kişi’nin kiraya veren/kiracı sıfatı doğrultusunda taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili taraf ile paylaşılacaktır. 5. Cep Telefonu Numarası · Üye Olmak İsteyen Platform Ziyaretçisi’nin Cep Telefonu Numarası verisi, Üyelik Formu’nu doldurması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi ve e-posta kanalının İlgili Kişi’ye ulaşmakta yetersiz kaldığı hallerde İlgili Kişi ile iletişime kurulabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz Cep Telefonu Numarası verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili verinin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişi ile iletişim kurabilmemiz kapsamında KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. · Ek olarak, İlgili Kişi’nin Cep Telefonu Numarası verisi, kendisine futurizmtoplulugu Platformu içerisinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya bilgilendirmeleri yapılabilmesi, pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi, özel indirim ve kuponların tanınabilmesi, memnuniyet iletişimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin bu yöndeki aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. · Platform üzerinden kiraya verme/kiralama işlemlerini gerçekleştiren Üye’nin Cep Telefonu Numarası verisi, kiraya veren ve kiracı arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca ilgili taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasının sağlanabilmesi için Cep Telefonu Numarası verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. · İlgili Kişi’nin ticari elektronik ileti gönderimine rıza vermiş olduğu hallerde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi sürecinde, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla entegrasyon hizmeti alınan şirket ile ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, İlgili Kişi’nin kiraya veren/kiracı sıfatı doğrultusunda taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili taraf ile ve İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla futurizmtoplulugu tarafından belirlenen taşıyıcı kişi, kurum veya kuruluş ile paylaşılacaktır. 6. Adres · Üye’nin Adres (ülke, il, ilçe, adres detayları) verisi, Platform’da yer alan profil güncelleme bilgilerinin veya teslimat bilgilerinin doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Adres verisi, kiraya veren ve kiracı arasındaki mesafeli kiralama sözleşmesinin ifasının sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca taraflar arasında kurulan mesafeli kiralama sözleşmesinin ifasının sağlanabilmesi için ilgili verinin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, İlgili Kişi’nin kiraya veren/kiracı sıfatı doğrultusunda taraflar arasında mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulması için ilgili taraf ile ve İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla futurizmtoplulugu tarafından belirlenen taşıyıcı kişi, kurum veya kuruluş ile paylaşılacaktır. İşlem Güvenliği: 7. Kullanıcı Şifresi · Üye Olmak İsteyen Platform Ziyaretçisi’nin Kullanıcı Şifresi bilgisi, Üyelik Formu vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin kendisinin belirleyeceği şifre ile Platform’a erişim sağlayabilmesi amacıyla işlediğimiz Kullanıcı Şifresi verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin Platform’a erişebilmesi kapsamında Kullanıcı Şifresi verisini işlememizin Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. Müşteri İşlem Bilgisi: 8. Sipariş Numarası · Üye’nin Sipariş Numarası bilgisi, arıza/iade başvuru formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üye’nin arıza/iade başvurularının yürütülebilmesi ve gerekli aksiyonların takibinin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Sipariş Numarası verisi, İlgili Kişi’nin bu aşamalardaki taleplerinin yerine getirilmesinin sağlanabilmesi amacıyla KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: 9. Fotoğraf · Üye’nin Fotoğraf verisi, Platform’da yer alan üyelik ayarları üzerinden fotoğrafın yüklenmesi vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde Fotoğraf verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Fotoğraf verisi, Üye’nin profilini kişiselleştirebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK madde 5/2 (d) bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, İlgili Kişi’nin Platform’da görünür olabilmesi için Platform üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. Lokasyon: 10. Lokasyon · Platform’da ilan oluşturmak isteyen Üye’nin Lokasyon verisi, Platform üzerinde yer alan konum bilgisinin doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Ürünlerin konum bazında filtrelenebilmesi ve ürün kiraya vermek isteyen İlgili Kişi’nin ilan oluşturabilmesi için işlem kolaylığı sağlaması amacıyla işlediğimiz Lokasyon verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca Lokasyon verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2 (d) bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, İlgili Kişi ve ilanının Platform’da görünür olabilmesi için Platform üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. Finansal Bilgiler 11. IBAN Bilgileri · Platform’da ilan oluşturmak isteyen Üye’nin IBAN bilgileri, Platform üzerinde ilan oluşturma esnasında IBAN bilgilerinin doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için İlgili Kişi’ye kira bedelini gönderebilmek amacıyla işlediğimiz IBAN bilgisi , KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili verinin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişiye ödeme işleminin yapılabilmesi kapsamında KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. Diğer: 12. Yorum ve Puan İçeriği · Üye’nin Platform üzerinden kiraladığı ürüne ilişkin deneyimlerini ve değerlendirmelerini kendi adı ve soyadı ile paylaşması sırasında kişisel veri içeren Yorum ve Puan İçeriği verisi, Platform üzerinden ilgili alanların doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Yorum ve Puan İçeriği verisi, İlgili Kişi’nin bu aşamalardaki taleplerinin yerine getirilmesinin sağlanabilmesi amacıyla KVKK madde 5/2 (d) bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri; İlgili Kişi’nin yorumlarının, taleplerinin, değerlendirmelerinin ve sorularının Platform’da görünür olabilmesi için Platform üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. 13. Cinsiyet · Üye Olmak İsteyen Platform Ziyaretçisi’nin Cinsiyet verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye cinsiyeti doğrultusunda ürün gösterimi yapılabilmesi amacıyla işlediğimiz Cinsiyet verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. 14. Favori Ürün · Üye’nin Favori Ürün verisi, ürünlerin favorilere eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üye’nin favorilerine eklediği ürünlere kolay erişim sağlayabilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca Üye’nin alışveriş deneyiminin kolaylaştırabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. 15. Canlı Destek İçeriği • Canlı destek kısmına mesaj gönderen kişinin kişisel veri içeren Konu ve Mesaj İçeriği verisi, canlı destek iletişim kutucuğuna mesaj gönderme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile tarafımıza yöneltilen talep ve sorulara ilişkin çözüm odaklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Konu ve Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen talep ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veriler, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir. *Sizlere Platform üzerinden serbest yazma alanı sunulan bölümlerde talep ve/veya sorularınızla ilişkili olmayan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği bilgisi vb.) Bizimle paylaşmamanızı rica ederiz. *Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Platform sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Kişisel verilerinizin; · işlenip işlenmediğine, · işlenme amacına, · yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair bilgi edinme; · amacına uygun işlenmesini, · yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, · ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve · uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme; · otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz: · info@futurizmtoplulugu.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, · İhsaniye, Tuna Cd. no 71, 16130 Nilüfer/Bursa adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla, · ekgisitmasogutma@hs01.kep.tr KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle. Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.